تجهیزات انتقال ذوب

پکصا انواع مختلف پاتیل های ریخته گری با ظرفیت های مختلف را بسته به نیاز مشتری تولید می کند. پاتیل های ما تحت بازرسی و آزمایشات دقیق در طول تولید ساخته می شوند. ما همچنین سیستم های پیش گرم پاتیل با مکانیزم های مختلف حرکت مشعل بر اساس اندازه و کاربرد پاتیل شما ارائه می کنیم.** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.