سیستم جابجایی فلزات

دریافت اطلاعات

پکصا انواع راه حل ها برای نیازهای جابجایی در کارخانه فرآوری فلزات شما را ارائه می دهد.

  • چنگ برای انتقال آهن قراضه
  • شارژر لرزشی کوره برای اطمینان از بارگیری تدریجی و مداوم کوره
  • پاتیل برای حمل فلز مایع
  • جرثقیل های سقفی برای حمل پاتیل حامل فلز مذاب
و بسیاری از راه حل های قابل اطمینان دیگر برای تضمین تولید و محیط کار کارآمد و امن.