بگ فیلتر (غبارگیر کیسه ای)

غبارگیر کیسه ای یا بگ هاوس دستگاه کنترل آلودگی است که ذرات را از هوا یا گازهای منتشر شده در فرآیندهای تجاری یا صنعتی جمع آوری می کند.
بیشتر غبارگیر های کیسه ای از کیسه های استوانه ای دراز دوخته شده از پارچه بافته شده و یا نمدی به عنوان محیط فیلتر استفاده می کنند. گاز یا هوای حاوی غبار از طریق قیف (هاپر) و یا دیوار جانبی وارد بگ هاوس می شود. بسته به روش تمیز کردن، این گاز به داخل یا خارج کیسه ها کشیده می شود، و لایه ای از غبار در سطح پارچه فیلتر تجمع می یابد تا زمانی که هوا دیگر نمی تواند از آن عبور کند. هنگامی که افت فشار کافی رخ می دهد، فرایند تمیز کردن آغاز می شود. تمیز کردن می تواند در حالی که بگ هاوس درحال کار است و یا زمانی که از خط خارج شده است انجام شود. هنگامی که محفظه تمیز شده است، فیلتر کردن عادی از سر گرفته می شود.

بر اساس روش تمیز کردن، غبارگیر های کیسه ای به سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
 • غبارگیر کیسه ای با سیستم جت-ضربه ای
 • غبارگیر کیسه ای با جریان هوای معکوس
 • غبارگیر کیسه ای تکانی
اگرچه غبارگیرهای کیسه ای با روش تکانی و جریان معکوس هنوز هم در کشور مورد استفاده برخی از صنایع و تولیدی هاست؛ اما مدت زیادی است که این روش ها منسوخ شده و جای خود را به سیستم پالس جت با بازدهی بالا داده است.

بگ هاوس ها به طور کلی شامل اجزای زیر هستند:
پکصا فیلترهای کیسه ای قابل اعتماد و قوی برای زمینه های مختلف فعالیت صنعتی ارائه می دهد.  بگ هاوس های پکصا شامل ویژگی های زیر است:
 • دسترسی به کیسه فیلترها از سمت هوای تمیز برای سرویس کردن آسان تر کیسه ها
 • نصب و راه اندازی کیسه ها و سبدها بدون نیاز به ابزار
 • محفظه هوای تمیز با امکان خارج کردن کیسه ها از بالا
 • ساخت محکم و تقویت شده محفظه فیلتر
 • بدنه ساخته شده از فولاد کربنی
 • سپر ورودی برای حفاظت از کیسه ها در مقابل سایش
 • کیسه های نمدی چفت شونده
 • سبدهای گالوانیزه
انواع بگ فیلتر (غبارگیر کیسه ای)