اندود سطح فیلتر 

اندود تاف (Tuff): این پوشش بر روی پلی استر و یا اکریلیک هموپلیمر قابل عرضه می باشد. این پوشش بر روی سطح جمع آوری کننده غبار اعمال می گردد. ساختار سلولی این پوشش راندمان غبارگیر را بهبود می بخشد در حالی که گذردهی جریان هوا نیز در حد مطلوب است. سطح نرم و صاف آن نیز منجر به تسهیل جداشدن کیک غبار در حین فرآیند تمیزکاری می گردد.

اندود تفلون (PTFE): این اندود بر روی انواع پارچه های پلی استر، پلی پروپیلن، اکریلیک هموپلیمر و یا آرامید قابل ارائه است. پلیمر "پی تی اف ئی" امکان تولید پارچه با منافذ ریزتر را جهت دستیابی به راندمان غبارگیری بالاتر (جهت ذرات با قطر میانگین 10 میکرون) فراهم می نماید. این پوشش بر روی سطح جمع آوری کننده غبار اعمال می گردد و منجر به افزایش مقاومت شیمیایی فیلتر، بهبود مقاومت در برابر رطوبت و تسهیل جداشدن کیک مواد در فرآیند تمیزکاری به علت مسطح بودن سطح می گردد.
غشای تفلون: این پوشش بر روی پارچه با جنس پلی استر، پلی پروپیلن، اکریلیک هموپلیمر، آرامید، پلی فنیل سولفات (PPS)، پلی ایمید (P84) و الیاف شیشه قابل ارائه می باشد. این محصول با اعمال یک ورق کشیده نازک تلفونی بر روی سطح پارچه های فوق به روش گرم تولید می گردد. پارچه فیلترهای با غشای تفلونی بیشترین راندمان فیلتراسیون را جهت بگ فیلترها ارائه می دهند. در واقع در اکثر کاربردها دستیابی به راندمان بیشتر از 99.9% قابل دستیابی است. این محصول جاذب آب نیست و در محیط مرطوب نیز گذردهی بسیار بالایی را ارائه می دهد. غشاء ایجاد شده در این روش باعث افزایش قیمت قابل ملاحظه ای می شود، همچنین کاملا شکننده است لذا جهت حمل و نصب فیلترهای با غشای تفلونی ملاحظات ویژه ای را می بایست مد نظر قرار داد.
آبگریز کردن (Oleophobic): شامل مستغرق نمودن در رزین فلوروکربن است که کیفیت جداسازی کیک غبار را بطور فوق العاده ای افزایش می دهد. این روش در مقایسه با غشاء تفلونی ارزانتر است و دوام بالاتری دارد زیرا بر اثر خراش آسیب نمی بیند.