انواع پارچه فیلتر

بستر فیلتراسیون می تواند از نوع پارچه های بافته و یا بی بافت باشد. پارچه های بافته معمولا جهت فرآیند ها با نرخ فیلتراسیون و تمیزکاری پایین همانند سیستم های تکانی ( شیکری) و یا جریان معکوس (ریورس ایر) مورد استفاده قرار می گیرند و پارچه های بی بافت در فرآیند های با سرعت فیلتراسیون بالا و قدرت تمیزکاری قوی کاربرد دارند.

پارچه بافته
پارچه های بافته با الگوهای مختلفی جهت کاربرد های صنعتی متفاوت تهیه می شوند. از ویژگیهای عمده پارچه های بافته فضای خالی میان تارها و پودها است که امکان گریز غبار را فراهم می نماید. ساده ترین نوع بافت طرح تافته یا ساده (Plain) نام دارد. این نوع بافت معمولا به ندرت در فیلتراسیون استفاده می گردد زیرا میزان افت فشار آن حتی در حالتی که پارچه تمیز است و کیک غبار تشکیل نشده بالا است.
سایر بافت های متداول شامل  سرژه یا کجراه یا جناغی (Twill) و ساتن یا اطلس (Sateen, Satin) می باشد. پارچه با طرح سرژه نمی تواند به خوبی طرح تافته از عبور غبار ممانعت نماید ولی دیر تر دچار کور شدگی و مسدود شدن توسط غبار می گردد. منظور از کور شدگی، نفود غبار به داخل بافت پارچه است بصورتیکه توسط روشهای تمیزکاری قابل برگشت نیست. بافت سرژه دارای گذردهی مناسبی برای جریان هوا می باشد در حالیکه مقاومت بالایی نیز نسبت به سایش دارد. طرح ساتن نیز نمی تواند ذرات غبار را همانند طرح تافته جمع آوری نماید ولی دارای خاصیت جداشدن آسان کیک غبار در فرآیند تمیزکاری است.فیلترهای بی بافت
فیلترهای بی بافت یا نبافته (Nonwoven Fabric) از قرار دادن تصادفی الیاف بی شکل بر روی آستر بافته شده تولید می شوند. اتصال الیاف به آستر آن به روش های شیمیایی، گرمایی، توسط رزین و یا کوک صورت می پذیرد. این الیاف دارای تخلخل بیشتری هستند لذا کارایی بالاتری جهت فیلتراسیون خواهند داشت. از ویژگیهای این الیاف خاصیت ضد سایشی منسوج است که منجر به طول عمر بهره برداری بالاتر آن می گردد. فیلترهای بی بافت جهت رسیدن به راندمان فیلتراسیون مطلوب نیازمند کیک غبار کمتری هستند زیرا دارای بافت پیچیده و بی شکل و ضخامت پارچه ای به مقدار 2 تا 3 برابر پارچه های بافته هستند. در واقع هر یک از الیاف بی شکل این پارچه ها می توانند به روش قرار گیری در مسیر غبار و یا تحت تاثیر قرار دادن آن، اقدام به توقف آن نمایند. در این نوع از فیلترها عمل غبارگیری در خارجی ترین سطح پارچه رخ می دهد. 

انواع انواع پارچه فیلتر