خط عایق گرم لوله

دریافت اطلاعات

شرکت پکصا ارائه دهنده انواع سیستم های پوشش لوله مطابق با استاندارد های جهانی است. خط کامل عایق گرم لوله تولیدی این شرکت در دو نوع تولید کارخانه با سطح اتوماسیون بالا و تولید در سایت با قابلیت اطمینان بالا جهت شرایط کارگاهی عرضه می گردد.

 

فرآیند تولید:

در این فرآیند یک سیستم حفاظتی بر روی لوله هایی که قرار است در خاک مدفون شوند اعمال می گردد که شامل مراحل ذیل است:

  • تمیزکاری سطح خارجی لوله با دستگاه شات بلاست
  • اعمال پرایمر سینتتیک بر روی لوله
  • اعمال اولیه لایه انامل قیر
  • اعمال اولین لایه الیاف شیشه (اینر رپ)
  • اعمال دومین لایه انامل قیر
  • اعمال لایه نهایی الیاف شیشه آغشته به قیر (اوتر رپ)
  • سرد کردن و ثبوت پوشش
  • سفید کردن لوله با اعمال محلول آهکی

 

بهره گیری از توانایی مهندسین داخلی و تجربه سالها اعمال عایق گرم متضمن کارایی سیستم ارائه شده توسط شرکت پکصا است. خدمات در خصوص سایر پوشش های اعمالی بر روی لوله نیز توسط شرکای تجاری خارجی این شرکت قابل ارائه می باشد.