صنایع معدنی و فلزی

صنایع معدنی و فلزی
صنعت معدن استخراج مواد معدنی با ارزش و یا دیگر مواد زمین شناسی از یک منبع کانی، رگه ، درز و یا صخره معدنی، که دارای ارزش اقتصادی برای معدنچی می باشد، است. سنگ معدن های بدست آمده با استخراج شامل فلزات، زغال سنگ و سنگ نفت، سنگ های قیمتی، سنگ آهک، و سنگ نما، سنگ نمک و پتاس، شن و خاک رس می باشد.
کاربردها در صنایع معدنی و فلزی

خطوط تولید مرتبط با صنایع معدنی و فلزی